Články


Všichni víme, že kategorie Cat 6A je považovaná za nejvýkonnější strukturovanou kabeláž, která podporuje přenosovou rychlost 10 Gigabit/s, přičemž je na trhu už více než 10 let.

[11.09.2019]
Přečíst celé

Proč strukturovaná kabeláž KELine® Cat.6A

[23.05.2019]
Přečíst celé

Nejnovější vysokorychlostní protokoly pro optické kabeláže si vynutily vývoj nových typů optických vláken a jim odpovídající novou kategorizaci. Původní rozdělení vláken vycházelo z průměrů optického jádra: 50/125 µm, 62,5/125 µm nebo 9/125 µm. Dnes dodávaná vlákna mají různé přenosové vlastnosti navzdory stejné geometrii jader. Mezinárodní standard proto zavedl novou kategorizaci na základě jejich výkonnostní úrovně.

[23.08.2018]
Přečíst celé

ISO/IEC 11801 je nejdůležitější mezinárodní normou, která stanovuje základní požadavky na přenosové parametry strukturovaných kabeláží, jejich komponentů a na topologii fyzické vrstvy sítí. Dodržení této normy je podmínkou a zároveň garancí funkčnosti všech přenosových protokolů určených pro informační technologie. V listopadu 2017 byla publikována nová edice normy ISO/IEC 11801:2017, která nahrazuje a rozšiřuje předchozí vydání ISO/IEC 11801:2011(Ed.2.2)

[12.03.2018]
Přečíst celé
  • Třída reakce na oheň (Euroclass)

  • Označování kabelů

  • Prohlášení o vlastnostech

  • Stavby a prostory s nutností použití kabelů B2ca – s1, d1

  • Na co se v praxi často zapomíná

  • Dostupnost kabelů Bc2a – s1, d1, a1

[02.03.2018]
Přečíst celé

Mezinárodní standardy sice definovaly pět kabelážních kategorií Cat.5E, Cat.6, Cat.6A, Cat.7, Cat.7A, ale ve skutečnosti existují jen dvě výkonové úrovně reprezentované dvěmi limitujícími přenosovými rychlostmi a to 1 Gigabit/s a 10 Gigabit/s. Pro sítě s přenosovou rychlostí do 1 Gigabit/s je optimální kabeláž Cat.5E a pro sítě s přenosovou rychlostí do 10 Gigabit/s je optimální kabeláž Cat.6A.

[20.02.2018]
Přečíst celé

ČSN EN 50575 se od 1.7.2017 stává závaznou harmonizovanou normou. Tato norma zařazuje metalické a optické komunikační kabely mezi stavební výrobky a stanovuje podmínky jejich použití ve stavbách ve vztahu k požadavkům reakce na oheň. Na kabel jako stavební výrobky se vztahuje Nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011 a celý řád norem pro protipožární bezpečnost staveb. Aplikování těchto legislativních a technických požadavků na kabely pro strukturované kabeláže je možno považovat za největší změnu v jejich historii.

[28.02.2018]
Přečíst celé

Gesellschaft für Hochfrequenzmesstechnik mbH

 

What sets us apart. - Co nás odlišuje.

What we offer. - Co nabízíme.

What we guarantee. - Co garantujeme.

[25.08.2015]
Přečíst celé

EC VERIFIED – world-wide quality assurance

 

celosvětové zajištění kvality

[19.08.2015]
Přečíst celé

Administrátoři rozlehlých sítí a datových center čelí problémům s nepřehlednou nebo nedostatečnou dokumentací zapojených přípojných bodů ve strukturované kabeláži. 

[01.03.2018]
Přečíst celé

Jednoduchý a rychlý přístup k informacím přes internet a neomezený způsob využití...

[25.04.2013]
Přečíst celé

Mezinárodní norma ISO/IEC 11801 z roku 2002 rozdělila strukturované kabeláže do tří výkonnostních kategorií. Cat.5E, Cat.6 a Cat.7. Kategorie Cat.5E byla navržena tak, aby splňovala požadavky pro všechny tehdy existující standardizované protokoly včetně Gigabit Ethernetu. Cat.6 a Cat.7 byly připravené pro nové vysokorychlostní protokoly budoucnosti. 

 

 

 

[25.04.2013]
Přečíst celé

Krugel Exim CZ spol. s r.o.
Na návsi 19
620 00 Brno – Holásky

T: +420 545 232 258
E: 

Provozovna Praha
V Korytech 972/12
100 00 Praha

T: +420 274 770 409
E: 

Sledujte nás
©2016-2021 kangaroo.cz   |  načteno za 0.056 s
Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro jejich základní funkčnost. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte.