Články


Všichni víme, že kategorie Cat 6A je považovaná za nejvýkonnější strukturovanou kabeláž, která podporuje přenosovou rychlost 10 Gigabit/s, přičemž je na trhu už více než 10 let.

[11.09.2019]
Přečíst celé →

Proč strukturovaná kabeláž Keline® Cat.6A

[23.05.2019]
Přečíst celé →

Nejnovější vysokorychlostní protokoly pro optické kabeláže si vynutily vývoj nových typů optických vláken a jim odpovídající novou kategorizaci. Původní rozdělení vláken vycházelo z průměrů optického jádra: 50/125 µm, 62,5/125 µm nebo 9/125 µm. Dnes dodávaná vlákna mají různé přenosové vlastnosti navzdory stejné geometrii jader. Mezinárodní standard proto zavedl novou kategorizaci na základě jejich výkonnostní úrovně.

[23.08.2018]
Přečíst celé →

ISO/IEC 11801 je nejdůležitější mezinárodní normou, která stanovuje základní požadavky na přenosové parametry strukturovaných kabeláží, jejich komponentů a na topologii fyzické vrstvy sítí. Dodržení této normy je podmínkou a zároveň garancí funkčnosti všech přenosových protokolů určených pro informační technologie. V listopadu 2017 byla publikována nová edice normy ISO/IEC 11801:2017, která nahrazuje a rozšiřuje předchozí vydání ISO/IEC 11801:2011(Ed.2.2)

[12.03.2018]
Přečíst celé →
  • Třída reakce na oheň (Euroclass)

  • Označování kabelů

  • Prohlášení o vlastnostech

  • Stavby a prostory s nutností použití kabelů B2ca – s1, d1

  • Na co se v praxi často zapomíná

  • Dostupnost kabelů B2ca – s1, d1, a1

[02.03.2018]
Přečíst celé →

Mezinárodní standardy sice definovaly pět kabelážních kategorií Cat.5E, Cat.6, Cat.6A, Cat.7, Cat.7A, ale ve skutečnosti existují jen dvě výkonové úrovně reprezentované dvěmi limitujícími přenosovými rychlostmi a to 1 Gigabit/s a 10 Gigabit/s. Pro sítě s přenosovou rychlostí do 1 Gigabit/s je optimální kabeláž Cat.5E a pro sítě s přenosovou rychlostí do 10 Gigabit/s je optimální kabeláž Cat.6A.

[20.02.2018]
Přečíst celé →

ČSN EN 50575 se od 1.7.2017 stává závaznou harmonizovanou normou. Tato norma zařazuje metalické a optické komunikační kabely mezi stavební výrobky a stanovuje podmínky jejich použití ve stavbách ve vztahu k požadavkům reakce na oheň. Na kabel jako stavební výrobky se vztahuje Nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011 a celý řád norem pro protipožární bezpečnost staveb. Aplikování těchto legislativních a technických požadavků na kabely pro strukturované kabeláže je možno považovat za největší změnu v jejich historii.

[28.02.2018]
Přečíst celé →

Gesellschaft für Hochfrequenzmesstechnik mbH

 

What sets us apart. - Co nás odlišuje.

What we offer. - Co nabízíme.

What we guarantee. - Co garantujeme.

[25.08.2015]
Přečíst celé →

EC VERIFIED – world-wide quality assurance

 

celosvětové zajištění kvality

[19.08.2015]
Přečíst celé →

Administrátoři rozlehlých sítí a datových center čelí problémům s nepřehlednou nebo nedostatečnou dokumentací zapojených přípojných bodů ve strukturované kabeláži. 

[01.03.2018]
Přečíst celé →

Jednoduchý a rychlý přístup k informacím přes internet a neomezený způsob využití...

[25.04.2013]
Přečíst celé →

Mezinárodní norma ISO/IEC 11801 z roku 2002 rozdělila strukturované kabeláže do tří výkonnostních kategorií. Cat.5E, Cat.6 a Cat.7. Kategorie Cat.5E byla navržena tak, aby splňovala požadavky pro všechny tehdy existující standardizované protokoly včetně Gigabit Ethernetu. Cat.6 a Cat.7 byly připravené pro nové vysokorychlostní protokoly budoucnosti. 

 

 

 

[25.04.2013]
Přečíst celé →

Informace o cookies na této stránce

Abyste na našem webu našli vždy to, co potřebujete, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Pro personalizovaný zážitek udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.