Nová mezinárodní norma ISO/IEC 11801:2017 - požadavky pro strukturované kabeláže

 

© Informace obsažené v tomto článku jsou výlučným duševním vlastnictvím společnosti KRUGEL EXIM. Článek nebo jeho části je zakázáno kopírovat bez předchozího souhlasu společnosti KRUGEL EXIM.

 

ISO/IEC 11801 je nejdůležitější mezinárodní normou, která stanovuje základní požadavky na přenosové parametry strukturovaných kabeláží, jejich komponenty a na topologii fyzické vrstvy sítí. Dodržení této normy je podmínkou a zároveň garancí funkčnosti všech přenosových protokolů určených pro informační technologie. V listopadu 2017 byla publikovaná nová edice normy ISO/IEC 11801:2017, která nahrazuje a rozšiřuje předchozí vydání ISO/IEC 11801 Ed.: 2.2: 2011.

 

 

Formální změny a nová struktura normy

 

Nová norma ISO/IEC 11801:2017 sestává z šesti částí (norem):

 

 • ISO/IEC 11801-1:2017 Informační technologie – Strukturovaná kabeláž, Část 1: Všeobecné požadavky
 • ISO/IEC 11801-2:2017 Informační technologie – Strukturovaná kabeláž, Část 2: Kancelářské prostory
 • ISO/IEC 11801-3:2017 Informační technologie – Strukturovaná kabeláž, Část 3: Průmysl
 • ISO/IEC 11801-4:2017 Informační technologie – Strukturovaná kabeláž, Část 4: Rezidenční budovy
 • ISO/IEC 11801-5:2017 Informační technologie – Strukturovaná kabeláž, Část 5: Datová centra
 • ISO/IEC 11801-6:2017 Informační technologie – Strukturovaná kabeláž, Část 6: Distribuované služby (viz. popis níže)

 

Obsah původní normy ISO/IEC 11801:2011 (Ed.2.2) je v nové edici rozdělen do dvou částí (norem). Základní požadavky na přenosový kanál, permanentní linku a jednotlivé komponenty strukturovaných kabeláží jsou předmětem Části 1. Výkonnostní kategorie kabeláže a topologie sítě v kancelářských prostorách jsou definované v Části 2.

 

  Části 3, 4 a 5 rozšiřují předchozí edici ISO/IEC 11801 o obsah, který byl dosud předmětem samostatných norem ISO/IEC 24702, ISO/IEC 15018:2004 a ISO/IEC 24764:2010. Věnují se požadavkům na strukturované kabeláže instalované v průmyslu, rezidenčních budovách a datových centrech. Konkretizují výkonnostní kategorie kabeláže, strukturu a hierarchii sítí, které je povoleno použít v prostředích explicitně uvedených v názvech jednotlivých částí (norem).

 

V případě Části 6 se jedná o zcela novou normu, která určuje požadavky na strukturované kabeláže využívané v nové perspektivní oblasti distribuovaných služeb: 

 

 • telekomunikace, např. bezdrátové přístupové body, distribuované anténní systémy
 • management energie, např. osvětlení, rozvody elektrické energie
 • management prostředí, např. teplota, vlhkost
 • personální management, např. přístupové a kamerové systémy, pasivní infračervené detektory (PIR), monitorování času a docházky, audiovizuální projektory
 • inteligentní systémy budov
 • komunikace mezi zařízeními („loT“)

 

Změny ve výkonnostních kategoriích a přenosových protokolech

 

Tabulka 1 poskytuje přehled standardizovaných výkonnostních kategorií metalické kabeláže, podporovaných přenosových protokolů a prostředí, pro které jsou určené. Výkonnostní kategorii Cat.3 v tabulce neuvádíme. Tuto kategorii je možné použít výlučně na přívod hlasových služeb do rozvaděče a nepatří do univerzálně použitelné části strukturovaných kabeláží.

 

Tabulka 1:

 

 

 

 

 1. Nové výkonnostní kategorie Cat.8.1 a Cat.8.2

Významnou změnou v oblasti metalických kabeláží je zavedení dvou nových výkonnostních kategorií Cat.8.1 a Cat.8.2. V obou případech je požadovaná šířka přenosového pásma 2 GHz a obě kategorie podporují přenosový protokol Ethernet 25GBASE-T40GBASE-T. Přesto jsou kritéria na přenosové parametry, imunitu vůči elektromagnetickému rušení (EMI) a odolnost vůči cizím přeslechům (Alien Crosstalk) u výkonnostní kategorie Cat.8.2 přísnější než u kategorie Cat.8.1.

 

Detailní analýza požadavků normy ukazuje, že kategorie Cat.8.1 vychází z vylepšených modulů a konektorů Cat.6A s rozhraním RJ45 a technicky zdokonalených kabelů Cat.6A. Tuto skutečnost potvrzuje i normou garantovaná zpětná kompatibilita kategorie Cat.8.1 s výkonnostní kategorií Cat.6A.

 

Kategorie Cat.8.2 umožňuje použití dvou různých rozhraní. Prvním z nich je rozhraní modul/konektor typické pro komponenty známé pod obchodními názvy GG45 nebo ARJ45. Druhé povolené rozhraní zodpovídá komponentům s komerčním názvem TERA konektor. Ani jedno z těchto rozhraní není kompatibilní s rozhraním RJ45. Výkonnostní kategorie Cat.8.2 je zpětně kompatibilní s kategorií Cat.7A, z čehož je opět možné usuzovat, že výkonnostní kategorie Cat.8.2 je technickým upgradem komponentů a kabelů kategorie Cat.7A.

 

Funkčnost protokolů Ethernet 25GBASE-T i 40GBASE-T je pro výkonnostní kategorie Cat.8.1 i Cat.8.2 garantována pouze do vzdálenosti 30m (26m permanentní linka a 2 dvoumetrové patch kabely). Vzhledem k tomuto omezení jsou výkonnostní kategorie Cat.8.1 a Cat.8.2 normou explicitně určené výlučně pro datová centra (viz. žlutě označené kolonky v Tabulce 1).

 

 

 1. Nové výkonnostní kategorie OM5 a OS1a

V oblasti optických kabeláží se single mode vlákny přibyla nová výkonnostní kategorie OS1a. V porovnání s kategorií OS1 umožňuje využití i vlnových délek v oblasti waterpeaku 1383nm. Dnes už všichni výrobci dodávají produkty kategorie OS2 s ještě lepšími přenosovými vlastnostmi. Z toho důvodu není třeba kategorii OS1a dále hlouběji rozebírat.

 

OM5 je nová kategorie postavená na vylepšených multimodových optických vláknech, která umožňují vlnový multiplex. V budoucnosti bude díky tomu postačovat použití dvou vláken pro dosažení přenosové rychlosti 40 Gbit/s a 100 Gbit/s. V případě, že se kategorie OM5 použije na přenos známých standardizovaných protokolů, vlastnosti a podmínky použití kategorie OM5 jsou identické jako v případě kategorie OM4

 

 

 1. Přenosové protokoly Ethernet 2,5GBASE-T a Ethernet 5GBASE-T

Přenosové protokoly Ethernet 2.5GBASE-T Ethernet 5GBASE-T standardizované od září 2016 byly původně vyvíjené ve snaze umožnit na již existujících kabelážích Cat.5 a Cat.6 zvýšení přenosových rychlostí na 2,5 Gbit/s, resp. 5 Gbit/s. Z Tabulky 1 (viz. modře označený text) je však zřejmé, že oba tyto přenosové protokoly jsou v nové normě ISO/IEC 11801:2017 podporované pouze při výkonnostních kategoriích Cat.6A a vyšší. Funkčnost těchto protokolů nemohla být garantována pro kategorie Cat.5 a Cat.6 z důvodu časté přítomnosti problémů s cizími přeslechy (Alien Crosstalk) v reálných instalacích.

 

 

 1. Přenosové protokoly ATM, Token Ring FDDI

Z nové publikace ISO/IEC 11801:2017 byly odstraněny morálně zastaralé a po dlouhou dobu nepoužívané přenosové protokoly ATM, Token Ring a FDDI a nadále již nejsou mezinárodně podporovanými aplikacemi pro informační technologie.

 

 

 

Výkonnostní kategorie dle prostorů a služeb

 

 1. Výkonnostní kategorie v kancelářských prostorách

Pro splnění požadavků nové normy pro kabeláže instalované v kancelářských prostorech je nutné použít minimálně kategorii Cat.6 a při přenosových rychlostech nad 1Gbit/s komponenty s kategorií minimálně Cat.6A (viz. růžově označené kolonky v Tabulce 1).

 

 

 1. Výkonnostní kategorie pro distribuované služby

Díky narůstajícímu počtu zařízení a komponentů s vlastní IP adresou a snahám o standardizaci komunikačních protokolů v distribuovaných službách budov (viz. popis v kapitole Formální změny a nová struktura normy), se strukturovaná kabeláž stává nutnou součástí těchto systémů. V případě využití strukturované kabeláže v distribuovaných službách musejí být instalované komponenty i kabely minimálně kategorie Cat.6A (viz. zeleně označené kolonky v Tabulce 1).

 

 

 

Komponenty dle prostorů a služeb

 

Důležité jsou změny v typu normou povolených optických konektorů v jednotlivých prostorech:

 

 1. V kancelářských prostorech se ve všech nových instalacích je povoleno používat pouze konektory LC (v již existujících sítích je ještě povoleno použití konektorů SC).
 2. V průmyslu a v rezidenčních budovách je povoleno používat pouze LC konektory.
 3. V datových centrech je povoleno použít konektory LC, SC, MPO.

 

Závěr

Nová norma ISO/IEC 11801 představuje 394 stran textu, tabulek a obrázků, což při porovnání s předchozím vydáním ISO/IEC 11801 Ed.: 2.2: 2011 představuje nárůst o téměř 60 %. Je zřejmé, že tento článek zachycuje pouze ty nejdůležitější informace o nové normě a soustředí se především na ty změny, které mají závažný dopad na budování strukturovaných kabeláží v souladu s mezinárodními standardy. K tématu se budeme nadále vracet v následujících článcích, a to zejména formou vlastních komentářů a detailnějším rozborem praktických důsledků nové normy.

 

Autor: kolektiv technicko-vývojových pracovníků společnosti KRUGEL EXIM.

 

© Informace obsažené v tomto článku jsou výlučným duševním vlastnictvím společnosti KRUGEL EXIM. Článek nebo jeho části je zakázáno kopírovat bez předchozího souhlasu společnosti KRUGEL EXIM.


Krugel Exim CZ spol. s r.o.
Na návsi 19
620 00 Brno – Holásky

T: +420 545 232 258
E: 

Provozovna Praha
V Korytech 972/12
100 00 Praha

T: +420 274 770 409
E: 

Sledujte nás
©2016-2020 kangaroo.cz   |  načteno za 0.040 s
Tento web využívá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.