GHMT laboratories

 

 

Accredited, well-established and guaranteed

What sets us apart. Ever since Gesellschaft für Hochfrequenzmesstechnik mbH was founded in 1992, we have been conducting in-depth analyses of passive network components. In 2000, ours was the first test laboratory in Europe to be awarded DIN EN ISO/IEC 17025 accreditation. Some of the world's best known companies in networking, as well as customers from the automotive, pharmaceutical and energy sectors, have relied on our industry-standard independent engineering services ("certified by GHMT") for more than 20 years. Big-name customers and engineers all over Europe now insist on GHMT certification as proof of quality.


What we offer. In our Cabling & Systems division, we take over the measurement, inspection and even certification of all cabling and connection components both at our own laboratory and on site with the relevant technical equipment. These range from balanced horizontal cabling, special connector designs and high-voltage connector systems right through to fiber optic assemblies, either ready-made or sold by the meter.


What we guarantee. Through our DIN EN ISO/IEC 17025 test reports and our certificates, we guarantee independent product assessment for quality-conscious customers thanks to thorough and traceable analyses conducted by our experienced technicians and engineers. The quality standards for our own services are also very stringent and checked at regular intervals by audits carried out by the Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS, Germany’s National Accreditation Body) and the Kerntechnischer Ausschuss (KTA, Nuclear Safety Standards Commission).

 

 

CZ:

Akreditovaný, dobře zavedený a garantovaný

Co nás odlišuje. Od chvíle, co byl Gesellschaft für Hochfrequenzmesstechnik založen v roce 1992, provádíme důkladné analýzy pasivních síťových komponentů. V roce 2000 naše laboratoř získala jako první testovací laboratoř v Evropě akreditaci DIN EN ISO/IEC 17025. Někteří ze světově nejlépe známých síťových společností, stejně jako zákazníci z automobilového, farmaceutického a energetického sektoru spoléhali na naše průmyslově standardní nezávislé inženýrské služby („certifikováno GHMT“) po více než 20 let. Zákazníci velkých jmen a inženýři z celé Evropy dnes trvají na GHMT certifikaci jako důkazu kvality.

 

Co nabízíme. V našem oddělení Cabling & Systems (Kabely a systémy) přebíráme měření, kontrolu a dokonce certifikaci všech kabelů a spojovacích komponentů, a to jak v naší vlastní laboratoři, tak na místě s příslušným technickým vybavením. Tyto se pohybují od horizontální kabeláže, speciálně navržených konektorů a vysoko-napěťových systémů konektorů až po optické vybavení, stejně tak hotového nebo metrového zboží.

 

Co zaručujeme. Skrz naše testové zprávy a certifikáty DIN EN ISO/IEC 17025 garantujeme nezávislé posouzení produktu pro zákazníky díky kvalitním, důkladným a vysledovatelným analýzám provedených našimi zkušenými techniky a inženýry. Standardy kvality pro naše vlastní služby jsou také velmi striktní a jsou kontrolovány v pravidelných intervalech audity prováděných Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS, Germany’s National Accreditation Body) a Kerntechnischer Ausschuss (KTA, Nuclear Safety Standards Commission).


Krugel Exim CZ spol. s r.o.
Na návsi 19
620 00 Brno – Holásky

T: +420 545 232 258
E: 

Provozovna Praha
V Korytech 972/12
100 00 Praha

T: +420 274 770 409
E: 

Sledujte nás
©2016-2019 kangaroo.cz   |  načteno za 0.032 s
Tento web využívá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.