Nová mezinárodní norma ISO/IEC 11801:2017 - požadavky pro strukturované kabeláže


 

© Informace obsažené v tomto článku jsou výlučným duševním vlastnictvím společnosti KRUGEL EXIM. Článek nebo jeho části je zakázáno kopírovat bez předchozího souhlasu společnosti KRUGEL EXIM.

 

ISO/IEC 11801 je nejdůležitější mezinárodní normou, která stanovuje základní požadavky na přenosové parametry strukturovaných kabeláží, jejich komponenty a na topologii fyzické vrstvy sítí. Dodržení této normy je podmínkou a zároveň garancí funkčnosti všech přenosových protokolů určených pro informační technologie. V listopadu 2017 byla publikovaná nová edice normy ISO/IEC 11801:2017, která nahrazuje a rozšiřuje předchozí vydání ISO/IEC 11801 Ed.: 2.2: 2011.

 

 

Formální změny a nová struktura normy

 

Nová norma ISO/IEC 11801:2017 sestává z šesti částí (norem):

 

 • ISO/IEC 11801-1:2017 Informační technologie – Strukturovaná kabeláž, Část 1: Všeobecné požadavky
 • ISO/IEC 11801-2:2017 Informační technologie – Strukturovaná kabeláž, Část 2: Kancelářské prostory
 • ISO/IEC 11801-3:2017 Informační technologie – Strukturovaná kabeláž, Část 3: Průmysl
 • ISO/IEC 11801-4:2017 Informační technologie – Strukturovaná kabeláž, Část 4: Rezidenční budovy
 • ISO/IEC 11801-5:2017 Informační technologie – Strukturovaná kabeláž, Část 5: Datová centra
 • ISO/IEC 11801-6:2017 Informační technologie – Strukturovaná kabeláž, Část 6: Distribuované služby (viz. popis níže)

 

Obsah původní normy ISO/IEC 11801:2011 (Ed.2.2) je v nové edici rozdělen do dvou částí (norem). Základní požadavky na přenosový kanál, permanentní linku a jednotlivé komponenty strukturovaných kabeláží jsou předmětem Části 1. Výkonnostní kategorie kabeláže a topologie sítě v kancelářských prostorách jsou definované v Části 2.

 

  Části 3, 4 a 5 rozšiřují předchozí edici ISO/IEC 11801 o obsah, který byl dosud předmětem samostatných norem ISO/IEC 24702, ISO/IEC 15018:2004 a ISO/IEC 24764:2010. Věnují se požadavkům na strukturované kabeláže instalované v průmyslu, rezidenčních budovách a datových centrech. Konkretizují výkonnostní kategorie kabeláže, strukturu a hierarchii sítí, které je povoleno použít v prostředích explicitně uvedených v názvech jednotlivých částí (norem).

 

V případě Části 6 se jedná o zcela novou normu, která určuje požadavky na strukturované kabeláže využívané v nové perspektivní oblasti distribuovaných služeb: 

 

 • telekomunikace, např. bezdrátové přístupové body, distribuované anténní systémy
 • management energie, např. osvětlení, rozvody elektrické energie
 • management prostředí, např. teplota, vlhkost
 • personální management, např. přístupové a kamerové systémy, pasivní infračervené detektory (PIR), monitorování času a docházky, audiovizuální projektory
 • inteligentní systémy budov
 • komunikace mezi zařízeními („loT“)

 

Změny ve výkonnostních kategoriích a přenosových protokolech

 

Tabulka 1 poskytuje přehled standardizovaných výkonnostních kategorií metalické kabeláže, podporovaných přenosových protokolů a prostředí, pro které jsou určené. Výkonnostní kategorii Cat.3 v tabulce neuvádíme. Tuto kategorii je možné použít výlučně na přívod hlasových služeb do rozvaděče a nepatří do univerzálně použitelné části strukturovaných kabeláží.

 

Tabulka 1:

 

 

 

 

 1. Nové výkonnostní kategorie Cat.8.1 a Cat.8.2

Významnou změnou v oblasti metalických kabeláží je zavedení dvou nových výkonnostních kategorií Cat.8.1 a Cat.8.2. V obou případech je požadovaná šířka přenosového pásma 2 GHz a obě kategorie podporují přenosový protokol Ethernet 25GBASE-T40GBASE-T. Přesto jsou kritéria na přenosové parametry, imunitu vůči elektromagnetickému rušení (EMI) a odolnost vůči cizím přeslechům (Alien Crosstalk) u výkonnostní kategorie Cat.8.2 přísnější než u kategorie Cat.8.1.

 

Detailní analýza požadavků normy ukazuje, že kategorie Cat.8.1 vychází z vylepšených modulů a konektorů Cat.6A s rozhraním RJ45 a technicky zdokonalených kabelů Cat.6A. Tuto skutečnost potvrzuje i normou garantovaná zpětná kompatibilita kategorie Cat.8.1 s výkonnostní kategorií Cat.6A.

 

Kategorie Cat.8.2 umožňuje použití dvou různých rozhraní. Prvním z nich je rozhraní modul/konektor typické pro komponenty známé pod obchodními názvy GG45 nebo ARJ45. Druhé povolené rozhraní zodpovídá komponentům s komerčním názvem TERA konektor. Ani jedno z těchto rozhraní není kompatibilní s rozhraním RJ45. Výkonnostní kategorie Cat.8.2 je zpětně kompatibilní s kategorií Cat.7A, z čehož je opět možné usuzovat, že výkonnostní kategorie Cat.8.2 je technickým upgradem komponentů a kabelů kategorie Cat.7A.

 

Funkčnost protokolů Ethernet 25GBASE-T i 40GBASE-T je pro výkonnostní kategorie Cat.8.1 i Cat.8.2 garantována pouze do vzdálenosti 30m (26m permanentní linka a 2 dvoumetrové patch kabely). Vzhledem k tomuto omezení jsou výkonnostní kategorie Cat.8.1 a Cat.8.2 normou explicitně určené výlučně pro datová centra (viz. žlutě označené kolonky v Tabulce 1).

 

 

 1. Nové výkonnostní kategorie OM5 aOS1a

V oblasti optických kabeláží se single mode vlákny přibyla nová výkonnostní kategorie OS1a. V porovnání s kategorií OS1 umožňuje využití i vlnových délek v oblasti waterpeaku 1383nm. Dnes už všichni výrobci dodávají produkty kategorie OS2 s ještě lepšími přenosovými vlastnostmi. Z toho důvodu není třeba kategorii OS1a dále hlouběji rozebírat.

 

OM5 je nová kategorie postavená na vylepšených multimodových optických vláknech, která umožňují vlnový multiplex. V budoucnosti bude díky tomu postačovat použití dvou vláken pro dosažení přenosové rychlosti 40 Gbit/s a 100 Gbit/s. V případě, že se kategorie OM5 použije na přenos známých standardizovaných protokolů, vlastnosti a podmínky použití kategorie OM5 jsou identické jako v případě kategorie OM4

 

 

 1. Přenosové protokoly Ethernet 2,5GBASE-T aEthernet 5GBASE-T

Přenosové protokoly Ethernet 2.5GBASE-T Ethernet 5GBASE-T standardizované od září 2016 byly původně vyvíjené ve snaze umožnit na již existujících kabelážích Cat.5 a Cat.6 zvýšení přenosových rychlostí na 2,5 Gbit/s, resp. 5 Gbit/s. Z Tabulky 1 (viz. modře označený text) je však zřejmé, že oba tyto přenosové protokoly jsou v nové normě ISO/IEC 11801:2017 podporované pouze při výkonnostních kategoriích Cat.6A a vyšší. Funkčnost těchto protokolů nemohla být garantována pro kategorie Cat.5 a Cat.6 z důvodu časté přítomnosti problémů s cizími přeslechy (Alien Crosstalk) v reálných instalacích.

 

 

 1. Přenosové protokoly ATM, Token Ring FDDI

Z nové publikace ISO/IEC 11801:2017 byly odstraněny morálně zastaralé a po dlouhou dobu nepoužívané přenosové protokoly ATM, Token Ring a FDDI a nadále již nejsou mezinárodně podporovanými aplikacemi pro informační technologie.

 

 

 

Výkonnostní kategorie dle prostorů a služeb

 

 1. Výkonnostní kategorie v kancelářských prostorách

Pro splnění požadavků nové normy pro kabeláže instalované v kancelářských prostorech je nutné použít minimálně kategorii Cat.6 a při přenosových rychlostech nad 1Gbit/s komponenty s kategorií minimálně Cat.6A (viz. růžově označené kolonky v Tabulce 1).

 

 

 1. Výkonnostní kategorie pro distribuované služby

Díky narůstajícímu počtu zařízení a komponentů s vlastní IP adresou a snahám o standardizaci komunikačních protokolů v distribuovaných službách budov (viz. popis v kapitole Formální změny a nová struktura normy), se strukturovaná kabeláž stává nutnou součástí těchto systémů. V případě využití strukturované kabeláže v distribuovaných službách musejí být instalované komponenty i kabely minimálně kategorie Cat.6A (viz. zeleně označené kolonky v Tabulce 1).

 

 

 

Komponenty dle prostorů a služeb

 

Důležité jsou změny v typu normou povolených optických konektorů v jednotlivých prostorech:

 

 1. V kancelářských prostorech se ve všech nových instalacích je povoleno používat pouze konektory LC (v již existujících sítích je ještě povoleno použití konektorů SC).
 2. V průmyslu a v rezidenčních budovách je povoleno používat pouze LC konektory.
 3. V datových centrech je povoleno použít konektory LC, SC, MPO.

 

Závěr

Nová norma ISO/IEC 11801 představuje 394 stran textu, tabulek a obrázků, což při porovnání s předchozím vydáním ISO/IEC 11801 Ed.: 2.2: 2011 představuje nárůst o téměř 60 %. Je zřejmé, že tento článek zachycuje pouze ty nejdůležitější informace o nové normě a soustředí se především na ty změny, které mají závažný dopad na budování strukturovaných kabeláží v souladu s mezinárodními standardy. K tématu se budeme nadále vracet v následujících článcích, a to zejména formou vlastních komentářů a detailnějším rozborem praktických důsledků nové normy.

 

Autor: kolektiv technicko-vývojových pracovníků společnosti KRUGEL EXIM.

 

© Informace obsažené v tomto článku jsou výlučným duševním vlastnictvím společnosti KRUGEL EXIM. Článek nebo jeho části je zakázáno kopírovat bez předchozího souhlasu společnosti KRUGEL EXIM.

Informace o cookies na této stránce

Abyste na našem webu našli vždy to, co potřebujete, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Pro personalizovaný zážitek udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.